Почетна

Bookmark and Share


ЗА ФЕСТИВАЛОТ

АЛАРМ ЗА ПРИРОДАТА

...е иницијатива за обединување на  силите на зелената армија, музиката и уметноста, образованието и студентските организации, науката и технологијата, владините и невладините организации, млади и стари, СИТЕ во заедничка акција за соочување и решавање на проблемите со животната средина. Основната идеја  е да се популаризира концептот за обновување и зачувување на животната средина,  да се разбуди чувството на поврзаност и меѓузависност помеѓу човекот и животната средина и свесноста за моќта на индивидуалното влијание врз природната околина и тоа преку активности и кои се интересни и атрактивни за младите. Крајната цел е мотивација за преземање на активна улога во заштитата и зачувувањето на природата и практикување на здрав начин на живот во хармонија со природата.

повеќеЕКО ПРОГРАМА „Аларм за природата”

„Аларм за природата”
01.08 - 04.08 2013год. - Дојран

 
 
ЧЕТВРТОК 01.08.2013
 
10.00 - Поаѓање на автобусите од претходно одредени места кон Дојран
19.00 - Пристигнување, Сместување во шатори, Запознавање на учесниците
              помеѓу себе и со програмата. Подготовка за НВО саемот....

повеќеОдобрени апликации за учество на еко саемот Аларм за природата 2013

Драги пријатели, ви благодариме на сите за интересот да бидете дел од програмата на еко-саемот Аларм за природата - Дојран 2013. Добивме голем број интересни проекти, но поради ограничените ресурси, сепак моравме да направиме селекција. Одобрено е учеството на следниве апликанти...

повеќеАЛАРМ ЗА ПРИРОДАТА 2013 - ПОВИК ЗА УЧЕСТВО

АЛАРМ ЗА ПРИРОДАТА 2013 ги повикува силите на зелената армија, музиката иуметноста, образованието и студентските организации, науката и технологијата,владините и невладините организации, млади и стари, СИТЕ во заедничка акцијаза соочување и решавање на проблемите со животната средина.

повеќеПроект Охридско Езеро

Во преиодот од 20.07.2010 до 27.07.2010 започнаа планираните активности за чистење на крајбрежјето на Охридското Езеро.

повеќе СЕЛА

За да не се "удавиме" во ѓубрето читајќи ги содржините сместени на оваа интернет страница, решивме да воведеме уште една категорија  "села", во која ќе се потрудиме да ви пренесеме и дел од убавините на овој предел. Засега ви нудиме неколку    фотогалерии од селата во Поречието.

повеќеПРОЕКТ "ДОЈРАН 2013"

Проектот "АЛАРМ за природата" кој започна 2010 година, со својата визија за чиста и здрава животна средина оваа 2013 година во соработка со општина Дојран уште еднаш покажа дека е добро организиран, подготвен и отворен за соработка отпочнувајќи го новиот еко концепт кој се вика АЛАРМ за природата, Дојран 201З.

повеќеВодите во Дојран

За разлика од досегашните искуства со состојбата на водите кои ги имавме опфатено во нашите активности, општина Дојран може да се пофали како една од најнезагадените во нашата земја. Можеби поради малиот број на жители и малкуте речни текови или поради односот кон водата на Дојранчани, на целата територија на општината се сретнавме само со неколку проблематични точки, околу селата Фурка и Црничани. 

повеќе


Водите во општина Дојран
Аларм за природата © 2010