Почетна

Bookmark and Share


ЕКО ПРОГРАМА „Аларм за природата”

„Аларм за природата”
01.08 - 04.08 2013год. - Дојран

 

ЧЕТВРТОК 01.08.2013
 
10.00-  Поаѓање на автобусите од претходно одредени места кон Дојран
19.00-  Пристигнување, Сместување во шатори, Запознавање на учесниците
              помеѓу себе и со програмата. Подготовка за НВО саемот.


ПЕТОК 02.08.2013

 
09.00-13.00 Пристигнување и собирање на пристаниште во центарот на градот Дојран, (амбасадори, донатори, владини институционални претставници, претставници на НВО, Црвен крст, волонтери) распределба на маици со лого од фестивалот, распределба на групи за еко акција на 1 локациja, посета на отварање возобновена црква од 14век во село Фурка.
 
09.30- Обраќање на градоначалникот на Општина Дојран / обраќање на г-ѓа
             Јохана Säfström, прв секретар од Шведска Амбасада / Отворање на
             изложба "Соочување со климата" .
 
11.00-13.00  ИНКА Струга -  работилница за најмладите: изработка на летачки
                        змeјови од трски и најлон, и натпревар во летање.
13.00-15.00  Дополнителни подготовки (местење на штандовите, подготовка за
                        одржување на работилниците) / спортски натпревар во одбојка - прв
                        круг
15.00-16.00  ЦРВЕН КРСТ НА Р.М  - предавање за климатските промени
16.00-17.30  ИНК АРТ СТУДИО И СТРИП ЦЕНТАР Велес -  работилница:  
                        ,,Алармирај се и ти” -  еко приказна преку стрип
17.30-18.30  ЗЕЛЕНАТА АРКА -  работилница : ,,Семенска бомба”
18.30-19.30  Здружение Млади волонтери пожарникари ,,СФЕРА“  Битола -  
                         работилница: ,,Заштита на природата”
19.30-20.30  ММИ – работилница: ,,Со музика за природата“
 
*Останати учесници на еко саемот:
1. Леов Компани – Велес ( www.leov.com.mk ) : Промовирање на соларни системи за загревање на топла вода.
2. WWOOF Македонија ( http://www.wwoofmacedonia.org )
3. Порта 3  ( www.porta3.com.mk ) – списание за архитектура, градежништво и екологија
 

САБОТА 03.08.2013

 
09.00-11.00  ИНК АРТ СТУДИО И СТРИП ЦЕНТАР Велес -  работилница:  
                         ,,Алармирај се и ти” -  еко приказна преку стрип
11.00-12.00  ИНКА Струга - работилница: ,,Создавање на land – art мандали од
                        природни материјали (камен, песок, листови)”

12.00-13.00  СФЕРА  Битола -  работилница: ,,Прва помош во случај на планински
                         пожар”

13.00-15.00  Спортски натпревар во одбојка - втор круг
13.00-14.00  ЗЕЛЕНАТА  АРКА - работилница: ,,Kомпостирање”
14.00-15.00  ГОУ ГРИН – предавање: ,,За штетноста на батериите“
16.00-17.00  ЕД Треска – работилница: ,,Заштита на животната средина,
                        водите, шумите, воздухот”

18.00-19.00  ДОМ-  работилница: ГМО
19.00-20.30  KRUG CENTER FOR INTERNATIONAL CULTURAL
                        COLLABORATION, LONDON
 -  предавање: ,,Ширење на свеста и
                        интересот за одржливоста на околината во југоисточна Европа”

 

НЕДЕЛА 04.08.2013 

 
09.00 - 10.00  СФЕРА Битола -  работилница: ,, Акт при природни катастрофи”
10.00 - 11.00  СОУ КИРИЛ И МЕТОДИЈ Неготино - предавање, дебати и
                          иницијатива на тема Аларм за природата
11.00 - 12.00  МЛАДИТЕ МОЖАТ Скопје, промоција преку штанд на
                          активностите на организацијата и можностите кои таа ги нуди
12.00 - 13.00  ИНК АРТ СТУДИО И СТРИП ЦЕНТАР Велес -  работилница:
                          ,,Алармирај се и ти” -  еко приказна преку стрип
13.00 - 15.00  Спортски натпревар во одбојка - ФИНАЛЕ
13.00 - 14.00  СОУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ Прилеп – дебата за еколошката свест кај
                           граѓаните
14.00 - 15.00  АСОЦИЈАЦИЈА 615 -  предавање: ,,Културата и уметноста во
                          Битола во контекст на екологијата”

15.00 - 16.00  КОНТЕКСТ Струмица  -  предавање: ,,Ефективно подобрување
                          начинот на живеење во нашево општество”

16.00 - 18.00  Официјално затворање на фестивалот
 

ПОНЕДЕЛНИК 05.08.2013 

 
12.00  Затворање на кампот


 
*Организаторот го задржува правото на промени и дополнување на програмата. 


Водите во општина Дојран
Аларм за природата © 2010