Почетна

Bookmark and Share


Одобрени апликации за учество на еко саемот Аларм за природата 2013

Драги пријатели, ви благодариме на сите за интересот да бидете дел од програмата на еко-саемот Аларм за природата - Дојран 2013. Добивме голем број интересни проекти, но поради ограничените ресурси, сепак моравме да направиме селекција. Одобрено е учеството на следниве апликанти:

1. Млади Пожарникари Волонтери – Сфера, Битола
2. Стрип центар на Македонија, Велес
3. Инк Арт Студио, Скопје
4. СОУ Св.Кирил и Методи, Неготино
5. ЗГ Асоцијација 615, Битола
6. Krug - Center for International Cultural Collaboration, London, UK
7. Гоу Грин, Скопје 
8. СОУ„Ѓорче Петров“, Прилеп
9. Eколошко друштво „ТРЕСКА„ М.Брод
10. ММИ Македонска музичка индустрија, Скопје
11. Зелената арка – Скопје
12. ДОМ 
13. Младите можат - Скопје
14. Асоцијација за здравствена едукација и истражување- Х.Е.Р.А.
15. Embassy of Sweden
16. Здружението за развој на култура и заштита на културното наследство  „Контекст Струмица“.
17.Црвен крст на Република Македонија, Национална мрежа за Климатски одговор.

Голем поздрав до сите!!! Наскоро ќе ја објавиме и листата на волонтери!


Водите во општина Дојран
Аларм за природата © 2010