Почетна >> Еко проекти >> Треска >> Сланска и Дреновска река

Bookmark and Share


Сланска Река и дреновска река

Последните десни притоки на Треска до Македонски Брод се реките кои доаѓаат од селата Дреново и Сланско. Всушност ова се три помали реки кој се спојуваат во една веднаш после с.Сланско. Во првите неколку километри од своето течение реката е брза и планинска и што беше најважно за нас-чиста.

Така беше од изворите се до селото Сланско каде повторно ја видовме истата слика како и во сите други села низ кои тече река. И овде реката е пренаменета во локална депонија. Сликите кои можете да ги погледнете ни оддалеку не ја доловуваат реалната состојба.

За решавање на проблемот со ѓубрето во оваа река, неопходно е поставување на контењери или барем ископување некоја дупка во согласност со селаните во која тие во иднина ке го фрлаат истото. Ова е наша следна задача.

Акцијата е сеуште во тек.
Сланско и Дреново
Аларм за природата © 2010