Почетна >> Еко проекти >> Треска >> Вир

Bookmark and Share


Вир 14.03-16.03 2010

Близу атарот на селото Вир, се наоѓаат изворите на реката Поток, како што ја нарекува локалното население, со должина околу 5 км. 

Водата од реката покрај тоа што ја користат жителите од селото Вир, за секојдневни цели ја користат и жителите од селото Модриште.

Во деловите каде што реката не поминува низ населени места, може да се забележат разни видови растенија во нејзиното корито, кои на реката и даваат посебна убавина. По својот краток тек таа се влева во реката Треска, заедно со целиот отпад кој тамошните жителите го фрлаат во неа. Оваа река можеби не е толку голема, колку што има отпад во неа, а посебно во атарот на селото Модриште, од каде што собравме над триесетина вреќи со отпад.


Вир
Аларм за природата © 2010